Welkom bij Ergotherapie Vita Nova

Wij geloven dat mensen de regie over hun eigen leven willen houden. Zelf keuzes kunnen maken en meedoen in de maatschappij is heel belangrijk. Desondanks is dat niet altijd vanzelfsprekend voor mensen met een fysieke, cognitieve of psychische beperking.

Ergotherapie Vita Nova richt zich op deze mensen om ze te helpen voor meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Onze gepassioneerde ergotherapeuten bieden ergotherapie aan diverse cliënten in Amsterdam en omstreken. Onze missie is om iedereen de best mogelijke ergotherapie te bieden. 

Maak een afspraak

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is bedoeld om de zelfzorg en de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen en te herstellen. Vaak is het nodig voor mensen die moeite hebben met de activiteiten van het dagelijkse leven als gevolg van ziekte, ouderdom of een handicap.

Door middel van oefeningen, toegewijde persoonlijke begeleiding en praktische oplossingen bevorderen wij de zelfstandigheid van onze cliënten. 

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is bedoelt voor de mensen die moeite hebben met de activiteiten van het dagelijks leven, als gevolg van ziekte, ouderdom of een handicap.

Door middel van oefeningen, toegewijde persoonlijke begeleiding en praktische oplossingen bevorderen wij de zelfstandigheid van onze cliënten. 

Praktische oplossingen voor dagelijkse handelingen

Veilig inrichten van de woning

Psychische ondersteuning

Tiltechnieken & valpreventie

Voorkomen van doorliggen

Aanvragen/gebruiken van hulpmiddelen

Praktische oplossingen voor dagelijkse handelingen

Veilig inrichten van de woning

Psychische ondersteuning

Tiltechnieken & valpreventie

Voorkomen van doorliggen

Aanvragen/gebruiken van hulpmiddelen

Hoe gaan wij te werk?

1 Aanmelden

De cliënt kan zelf contact opnemen met de ergotherapeut. Hierna zal er een screening plaatsvinden (DTE). Een ander mogelijkheid voor contact is om via de huisarts een verwijsbrief te verkrijgen.

2 Intake

Na het aanmelden zal er een intakegesprek plaatsvinden. Dit gesprek duurt circa 60 minuten. Tijdens de intake zal de ergotherapeut samen met u uitgebreid de hulpvraag doornemen.

3 Analyse

Tijdens de analyse zal er, indien nodig, een observatie plaatsvinden om te analyseren waar het probleem zich bevindt en wat het handelingsprobleem precies inhoudt.
Het resultaat van de analyse zal meegenomen worden in het opstellen van een
behandelplan op maat.

4 Behandelplan opstellen

Nadat alle gegevens verzameld zijn, zal de ergotherapeut een behandelplan samen met u opstellen. De ergotherapeut stelt samen met u de doelen waaraan gewerkt kan/zal worden. Wanneer u hiermee akkoord gaat, dan kan het behandelplan uitgevoerd worden.

5 Uitvoeren behandelplan

Het behandelplan wordt aan de hand van uw wensen uitgevoerd. Het plan kan indien nodig aangepast worden.

6 Tussentijdse evaluatie

Tussen de behandelingen door, evalueert de ergotherapeut samen met u hoe u de behandelingen vindt gaan. Als er nieuwe hulpvragen zich opdoen kan de ergotherapeut samen met u nieuwe doelen opstellen.

7 Afsluiting

Aan het eind van de behandeling ontvangt u van ons een eindverslag van uw behandeling. Dit sturen wij ook naar de verwijzer. U ontvangt tevens ons klanttevredenheidsonderzoek, omdat we graag willen weten hoe u onze zorg heeft ervaren en wat wij daarin kunnen verbeteren.

Hoe gaan wij te werk?

Aanmelden

De cliënt kan zelf contact opnemen met de ergotherapeut. Hierna zal er een screening plaats vinden (DTE). Een ander
mogelijkheid voor contact is via de
huisarts een verwijsbrief
verkrijgen.

Onze specialisaties:

Cognitieve Revalidatie

  • Goed uitvoeren van dagelijkse handelingen.
  • Ergotherapie bij niet aangeboren hersenletsel (NAH problematiek).
  • De belasting en belastbaarheid in kaart brengen.

Ergotherapie voor Arabischtalige cliënten

  • Kennis over Marokkaanse, Turkse en Arabische normen, waarden en cultuur.
  • Wij spreken de Arabische, Marokkaanse en Berberse taal.
  • U hoeft geen eigen tolk (kind, familielid en/of vrienden) mee te nemen.

Valpreventie voor ouderen

  • Valpreventie door meer controle te krijgen over vallen en val angst.
  • Beter in staat zijn om realistische doelen te stellen over het ondernemen van activiteiten.
  • Informatie en praktische tips ontvangen over het voorkomen van vallen.

Ergotherapie Vita Nova is aangesloten bij:

Aangesloten bij: